Στοιχεία Επιχείρησης

Μοναδικός διαχειριστής anabol-pharmacy.net και έτερος Δρούγκανης Ιωάννης με διεύθυνση κατοικίας πύλη δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας
Εταιρικό κεφάλαιο 1.000€
Με αρ. Γεμη 147876317000 με έδρα τον Δήμο Τανάγρας στην οδό Αλεξάνδρου κουκουλεζα 5